# زندگی
هر کو شراب فرقت روزی کشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران ... سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی توان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید