سخنان بزرگ

دشمنان تو سه کس هستند: دشمن تو ، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو - امام علی

45.gifمدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتی گرفت، خيلی کثيف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوکاز اين کار لذت می‌برد.

 جورج برنارد شاو

33.gifآنکه امروز را از دست می دهد ، فردا را نخواهد یافت، خشبختی آینده در استفاده از زمان حال است – شانینگ

14.gifمردم حتی وقتی که از شما می خواهند معایبشان را آشکارا به آن ها بگویید ، انتظار مدیحه سرایی دارند - سامرست موآم

26.gif انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد. - ارنست همينگوی

23.gifفقیر آن نیست که کم دارد، آن است که بیشتر می طلبد – سرنک

01.gifافراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند - ژان ژاک روسو

49.gifچنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گوییلحظه های آخر عمر را سپری می کنی - امام علی

31.gifاگر تا کنون چندین بار در کارتان شکست خورده اید، نگویید شکست خورده ام، بگوییدتنبلی کرده ام ، زیرا شخص اگر تنبل نباشد هیچوقت شکست نمی خورد

نیچه

 

07.gifنیکی و بدی را باید جبران کرد، اما چرا با همان کسی که به ما نیکی یا بدی کرده ؟ 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید