کاش میشد به عقب باز گردیم به زمانی که دوستی و دوست داشتن مانند بازی بچه گیها بود بی ریا بی منت و زیبا کاش میشد مثل بچگی ها بدیگران خندید سلام دادو جوابش را گرفت

کاش میشد برای دیدن روی یار لحظات و دقیقه ها را شمورد و بی صبرانه انتظارش را کشیدکاش میشد مثل بچگی زود بدیهارا بخشیدو خوبیها را اموخت کاش میشد..... 

ولی افسوس وصد افسوس بچگی مانند لالا بودو رفت در شب شیرین یلدا بودو رفت.....

                                                                                                             zheneral  

 

          

/ 0 نظر / 7 بازدید