ای هميشه خوب

ماهی همیشه تشنه ام

در زلال لطف بیکران تو.

می برد مرا به هر کجا که میل توست

موج دیدگان مهربان تو

زیر بال مرغکان خنده هات

زیر آفتاب داغ بوسه هات

-ای زلال پاک!-

جرعه جرعه جرعه می کشم تو را

                                              به کام خویش

تا که پر شود تمام جان من

                                                  زجان تو

ای همیشه خوب!

ای همیشه آشنا!

هر طرف که می کنم نگاه ٬

تا همه کرانه های دور ٬

عطر و خنده و ترانه می کند شنا

در میان بازوان تو!

چنگ

/ 3 نظر / 11 بازدید
باباجان

اميدوارم مطالب بهتری وارد کنيد رفته بودم لب حوض تا ببينم شايد عکس تنهايی خود را در آب ُ آب در حوض نبود ماهيان می گفتند تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی همت کن وبگو ماهيان حوضشان بی آب است

باباجان

بنا برنياز لطفا متن های ادبی مناجات نامه وشعرهای زيبا بنويسيد موفق باشيد

باباجان

من چه گويم که ترا نازکی طبع لطيف تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد . ببخشيد ولی واقعاْ آدم افسردگی می گيره وقتی اينجا ميايد چقدرنااميد چينی تنهايی شما ديگه پودرشده از دست داريد ميريد