کودکی

كودكي

كودكي گوهر يكدانه اي بود كه زود رفت

اما دوست من

بايد كودكي بزرگ باشيم

نه بزرگي كه كودكانه مي رود.

angel

/ 1 نظر / 14 بازدید
سوسن

چه قلب خوشتلی جيگری