گوهر وحدت : عشق

babolsarnew1.jpg

امروز هوا ابریست ٬ از آن ابرهاکه انگار دلش نمی خواهد باز شود. با خودم می گویم:

((آدم بهتر است بمیرد تا اینکه نتواند عشق بورزد.بهتر است قلبی که در او شوق معشوق نیست از ضربان بایستد. روزگار می رود و می رود و ما همه ناغافلانه هنوز به دنبال پروانه های خیالیم .ما زندگی را شوخی می گیریم اما زندگی با ما کاملا جدی رفتار می کند.))

همه چیز رفتنی است جز قدرت عشق و راستی که همانا عطیهء برتر است.

هیچ کس و هیچ چیز را دست کم نگیریم ٬ همه استحقاق مهر ورزی و عشق را دارند.

دوست داشته باشیم ٬ ببخشیم ٬ محبت کنیم و منتظر تشکر هیچ کس نباشیم تا آنکه در عرش ناظر همه ماست بر ما ببخشد و از روی رحیمیيتش ما را دوست بدارد نه فقط رحمانیت... و بدانيم كه تنهايمان نمي گذارد.

چرا که کرمها و زنبورها و سنگها و ... نیز همه شامل رحمانیت او هستند. پس حال که انسانیم باید بدانیم تنها توشه ما قلب و جان ماست که یادش می ماند پس از ما و خدا نگاه می کند ببیند که چه کسی عاشق تر است و عاشق چیست؟ پول ٬ جاه ٬ شهوت معشوق اوست یا نظر بر عشق جهان شمول و یکپارچه دارد؟

آری٬ خدا عاشقان حقیقی را دوست دارد و آنان زندگانند... چرا که در اشک عاشق خدا پیداست... هیچ  اشکی را دست کم نگیریم ٬شاید خدا در آن با یکی حرف می زند.

پس نگاه ها را پاس بداریم ٬ دستهای هم نوع را به گرمی بفشاریم ٬ گلها را نوازش کنیم و پرنده ها را دانه دهیم . صبح ها به خورشید سلام کنیم و غروب بگوییم :

به امید دیدار.

اینگونه معشوقمان را یاد کنیم و یادمان نرود اگر آفتابگردان انسان را به یاد آفتاب می اندازد اسم انسان هم باید یادآور خدا باشد. قلبهایتان گرم٬عاشق ٬شاد ٬ آرام و پر تلوءلو  و بي ابر باد.                                        

                                                                                                           49.gif angel            

43ztvtv.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید