نیش قلم

من به جرات اعلام می کنم که امروز ایران یک ابر قدرت صالح جهانی است.دکتر احمدی نژاد

الهی ! هر شادی که بی تو است اندوه است .هر منزلی که نه در راه تو است زندان است. هر دل که نه در طلب توست ویران است .یک نفس باتو به دو گیتی ارزان است یک دیدار از تو به هزار جان رایگان است.

الهی چه زیباست ایام دوستان تو با تو و چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو.

الهی مران کسی را که خود خواندی و ظاهر مکن جرمی را که خود پوشاندی . کریما! میان ما و تو داور تویی آن کن که سزاوار آنی نه آن چنان که سزاوار ماست.

الهی ! تا آموختن را آموختم آموخته را جمله بسوختم اندوخته را بر انداختم و انداخته را بیندوختم .نیست را بفروختم تا هست بیفروختم.

محنت همه در نهاد آب و گل ماست

پیش از دل و گل چه بود آن حاصل ماست


نویسنده : نیش قلم - ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
قطرات جوهر شما ()    |   لینک ثابت    |